RAYNET SyncBridge

  • Inovace
  • Efektivita
  • Plynulost

Rádi bychom vám představili naši softwarovou inovaci, která přináší efektivitu a plynulost do vaší práce se CRM RAYNET. Na základě bohatých zkušeností s datovými synchronizacemi nad Raynetem jsme vytvořili nástroj, který většinu práce udělá za vás. Rychleji a levněji. Integrace s RAYNETem je klíčem k propojení vašeho CRM s libovolným dalším systémem, který využíváte. Klíčovou vlastností vašeho systému je schopnost komunikovat skrze API, což umožňuje snadný a spolehlivý přenos dat.

Náš nástroj zahrnuje širokou škálu datových atributů, které můžete propojit a synchronizovat mezi oběma systémy. Mezi tyto atributy patří klienti, kontaktní osoby, projekty, produkty, slevy, uživatelé v CRM, leady, obchodní příležitosti, smlouvy a další. Navíc můžete propojit vaše leady nejen uvnitř CRM, ale také s webovým prostorem vašich zákazníků.

Co můžete očekávat

Naším hlavním cílem je poskytovat vám nástroj, který přináší konkrétní výsledky a usnadňuje váš pracovní proces

Kompletní připravenost a flexibilita

Máme pro vás připravený konektor pro napojení na RAYNET, včetně propojení s databází a modulu pro transformaci dat. Používáte-li nějaký netradiční způsob datového propoje, je snadné jej dokonfigurovat podle vašich specifických potřeb.

Využití nových možností

Integrace s RAYNETem otevře vašemu podnikání nové dveře. V rámci modulu pro transformace jsme schopni se napojit na systémy třetích stran (Google API, RUIAN, rejstřík dlužníků, chat GPT a jiné).

Nové statistiky a pohledy

Práce s naším nástrojem přináší hojný proud dat, která mohou být důkladně analyzována a využita pro tvorbu detailní manažerské statistiky.

Bezproblémová synchronizace

Naše řešení umožňuje propojení a synchronizaci široké škály datových atributů mezi vaším CRM a RAYNETem. To zahrnuje klienty, kontaktní osoby, projekty, produkty, slevy, uživatele v CRM, leady, obchodní příležitosti, smlouvy a mnoho dalšího. Vyřešili jsme již za vás i spoustu výzev v oblasti oboustranné synchronizace.

Mám zájem

Cena

Náš produkt je nabízen za cenově dostupnou měsíční sazbu, která činí 199,- Kč za každého uživatele v CRM. Tato transparentní cenová struktura vám umožňuje efektivně plánovat náklady v souladu s počtem uživatelů, kteří budou využívat produkt.

Konfiguraci a transformaci dat na míru naceníme individuálně.

Věděli jste, že...

Podle studie provedené firmou Gartner v roce 2020 ztratí organizace zhruba 15 až 25 % svých potenciálních zisků kvůli nesprávným nebo zastaralým datům.

Výzkum společnosti Harvard Business Review ukázal, že organizace s dobře integrovanými datovými systémy a synchronizací dosahují zvýšení produktivity o více než 20 %.

Podle průzkumu provedeného Salesforce bylo 84 % zákazníků zklamáno nesprávnými nebo neaktuálními informacemi poskytnutými obchodníky. Správná synchronizace dat mezi různými systémy vede k větší spokojenosti zákazníků, kteří ocení konzistentní a aktuální informace.

Studie společnosti Aberdeen Group zjistila, že organizace s integrovanými daty měly o 14,6 % více nových obchodních příležitostí než ty, které neměly zavedené synchronizace. Toto ukazuje na přímou souvislost mezi synchronizacemi dat a rozvojem nových obchodních možností.

Manuální zadávání dat často vede k chybám, které mohou mít negativní dopad na rozhodování a efektivitu. Podle průzkumu firmy Experian Data Quality až 74 % organizací považuje chyby v datech za příčinu zhoršeného výkonu. Synchronizace dat snižuje riziko lidských chyb a zajišťuje vyšší kvalitu dat.

Registrace

Nenechte své údaje uvězněné ve stávajících izolovaných systémech. Připojte se k Integraci s RAYNETem a otevřete okno do světa bezproblémového datového toku. Kontaktujte nás dnes a začněte těžit z výhod propojených systémů pro vaše podnikání!

This is a placeholder joke